טופס דיווח

נפגעת מרשת מזכה? אנחנו פה בשבילך!

המרכז לקידום זכיינות שם לו למטרה לקדם את נושא המסחר ההוגן בין רשתות מזכות לבין זכיינים.

בשנת 2005 נתקבל במועצה הישראלית לזכיינות הקוד האתי לזכיינות, אשר מציב סטנדרט התנהגות ראוי במערכת היחסים בין רשתות מזכות לבין זכיינים. הקוד האתי הינו מסמך וולונטרי ועשרות רשתות מזכות מהמובילות בישראל כבר חתומות עליו.

בנוסף, אחד מיעדי המרכז לקידום זכיינות הוא לאפשר שקיפות מידע.

המרכז לקידום זכיינות אוגר מידע אודות רשתות מזכות בישראל. במסגרת המידע מנוהלים רישומים אודות התנהלות מסחרית לא הוגנת מצידן של רשתות מזכות ופעילים בענף. המידע שנאסף יכול להוות בסיס להצדקת בדיקה מעמיקה של זכיינים פוטנציאלים לפני התקשרויות עם רשתות מזכות, בין אם הן חתומות על הקוד האתי ובין אם לאו.

אם אתה זכיין או זכיין פוטנציאלי ונחשפת ו/או נפגעת כתוצאה מהתנהגות מסחרית לא הוגנת, תוכל לפנות אלינו באמצעות הטופס הרצ"ב, בפירוט של עובדות המקרה.

כל המידע שהנך מוסר סודי לשימושנו הפנימי בלבד, אלא אם ציינת אחרת בגוף התלונה. אתה יכול להחליט אם להזדהות או לא. הדבר תלוי בך בלבד. עם זאת, על מנת שנוכל לעמוד על טיב איכות המידע נידרש לכמה שיותר פרטים.

לקבלת סיוע מיידי מלאו את הטופס הבא :