קסטרו מתכננת להכפיל את מספר החנויות בחו"ל ב-2006

קסטרו מתכננת להכפיל את מספר החנויות בחו"ל ב-2006

רשת חנויות האופנה קסטרו שבשליטת משפחת רוטר, מסיימת את שנת 2005 עם שיפור בתוצאותיה הכספיות. לצד פתיחת חנויות נוספות בארץ וברחבי העולם, מדווחת החברה על עלייה של 13% בהכנסות ל-421.6 מיליון שקל ועל טיפוס של 22% ברווח הנקי ל- 38.8 מיליון שקל. 

למרות עלייה של 12% בהוצאות התפעוליות של החברה ב-2005 ל-187 מיליון שקל, הרווח התפעולי ב-2005 הסתכם ב-57.8 מיליון שקל – צמיחה של כ-16% ברווח התפעולי. שיעור הרווח התפעולי מסך המכירות עלה קלות לעומת שנת 2004 ל-13.7%. את הרבעון הרביעי של השנה מסיימת החברה עם עלייה של 16% ל-129.9 מיליון שקל ועם צמיחה של 29% ברווח הנקי ל-19.1 מיליון שקל.


ענף האופנה סובל מתחרותיות גבוהה בשל פתיחת מרכזי קניות רבים, לצד התרחבות של רשתות האופנה. כחלק מהתמודדות עם התחרות, מפנות רשתות האופנה משאבים לפתיחת חנויות גם בחו"ל וכך עושה גם קסטרו. רשת קסטרו מונה כיום כ-112 חנויות לעומת 92 חנויות בשנה שעברה. כ-25 חנויות ממוקמות בחו"ל בשבע מדינות – בין היתר בסינגפור, בריטניה גרמניה ורוסיה. קסטרו מתכננת להכפיל ב-2006 את מספר החנויות בחו"ל ולהגיע לכ-50 חנויות ברחבי העולם.


מתוך הפעילות העולמית – הפעילות בגרמניה, שהחלה בסוף 2004, הסבה לחברה הפסד לפני מס של 6.1 מיליון שקל במהלך 2005. ההפסד הנקי יירשם עד שהחברה תמשיך ותרחיב את מספר החנויות שם לפחות ל-16 חנויות ורק אז הפעילות תתאזן.


במהלך 2005 פתחה החברה גם את רשת חנויות דיווה, בשותפות עם הרשת הבריטית DCK. הרשת מונה כיום כ-12 חנויות והיא מתכוונת להגדיל את הרשת ב-20 חנויות נוספות.


גבי רוטר מנכ"ל קסטרו העריך כי התחרות בארץ עדיין קיימת ובהחלט לא נחלשה. "אני מעריך כי החברה תצמח בשוק המקומי בשיעור חד ספרתי. נכפיל את מספר החנויות בחו"ל ונבסס אותם במדינות בהן אנו כבר פועלים ולא בארצות חדשות", ציין רוטר.


הונה העצמי של קסטרו הסתכם בסוף 2005 ב-202 מיליון שקל והיווה 57% מהמאזן. תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הסתכם ב-35 מיליון שקל, לעומת 30 מיליון שקל ב-2005.
החברה, הנמצאת בבעלות משפחתית, שילמה עבור שירותי הניהול של אהרון קסטרו (יו"ר הדירקטוריון), גבי ואסתר רוטר (מנכ"לים משותפים) ולינה קסטרו – סכום כולל של 6.2 מיליון שקל – לעומת 5.5 מיליון שקל ב-2004.