תחום המזון

​על פי חוק רישוי עסקים, עסקים לבתי אוכל, קייטרינג וממכר של מזון זקוקים לקבלת רישיון עסק על מנת לפעול. בהגדרה זו נכללים: מסעדה, קייטרינג, דוכני מזון אולמות אירועים, בתי קפה ,עינוג ציבורי כפי שמגדיר החוק, או ייצרן מזון כמו מפעל מזון וכל עסק אחר המתבסס על הכנת מזון ומשקאות והגשתו מחוץ למטבח של המבנה בו הוכן.

החוק קובע, כי כחלק מתהליך רישוי עסקים, כל עסק מתחום המזון נדרש בנוסף לקבלת רישיון עסק, להוציא רישיון יצרן ממשרד הבריאות​ על מנת לוודא שהציבור מוגן מבחינה בריאותית ותברואתית. כל בקשת רישיון יצרן כפופה לתקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), התשנ"ג- 1993​ ועוברת דרך שתי מחלקות עיקריות במשרד הבריאות: מח' בריאות הסביבה אשר מבצעת בדיקה של תשתיות המבנה (כגון בדיקת מערכת השפכים ומערכת אספקת המים של המפעל), ומחלקת שירות המזון הבודקת את פונקציות היצור במפעל.

לאחר- מכן, בעל העסק נדרש לעבור תהליך רישוי עסקים מלא דרך הוועדה לרישוי עסקים, מטעם הרשות המקומית שבה מוקם העסק. יש להדגיש כי חברה שאין ברשותה רישיון יצרן, לא תעמוד בהליך רישוי עסקים, ולא תקבל רישיון עסק.

תהליך רישוי עסקים בתחום המזון, מצריך פיקוח מתמיד ושוטף אחר בית העסק ופעילותו, וכולל גורמים רבים המפקחים על תהליך ההכנה של המזון, תהליך הובלתו, אחסונו ועוד. על כן, רצוי לפתוח בהליכי הרישוי, מוקדם ככל שניתן, ולא לחכות עד למועד פתיחתו של העסק.

ענפי הבנייה

​תחום הבנייה הוא תחום רחב ביותר, הכולל: תכנון אדריכלי של המבנה, רישוי המבנה על ידי הרשויות, אישור השטח והכנת הקרקע לבניה, ביצוע העבודה על ידי קבלני הבנייה ובחינת המבנה על ידי חברות בדק בית (לפירוט בנושא היתרי בנייה המונפקים ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה לחץ כאן). רישוי עסקים בתחום זה, מלווה את כלל התהליכים הנזכרים לעיל, במטרה להגן על רוכשי המבנים והמבקרים במבנים הציבוריים, מפני קריסה או בנייה בלתי בטוחה.

החל משנת 2005, מחויבים קבלני שיפוצים לעבור תהליך רישוי עסקים ולקבל מהרשויות רישיון עסק כחוק. לשם כך הם יעברו בדיקות ומבחנים בנושאים כגון: יציבות מבנים וקירות, בטיחות, תכנון אדריכלי, תכניות פיתוח שטח, חישובי כמויות וחומרים, כללי עבודה עם חומרים שונים, תקנות הבנייה בישראל ועוד.

מקומות לעריכת משחקים

​עסקים של עריכת משחקים (המתקיימים במבנה או מחוץ לבית), מוגדרים בחוק רישוי עסקים כעסקים טעוני רישוי עסקים. במסגרת הפיקוח על עסקים מסוג זה, תתקיים הגבלה למספר המקומות מסוג זה היכולים לפעול באותו אזור, יפוקח מספר הרישיונות למשחקים מסוימים, יוגבל גיל המשתתפים בהתאם לסוגי המשתתפים, יפוקחו פעילויות נוספות אשר יתקיימו באותו אזור, ייבחן סוג המשחק המתאפשר באותו מתחם, ויוגבלו סוגי המשחקים המתאפשרים לקיום במתחם זה.

עסקי רוכלות

​על פי סעיף 2 א לחוק רישוי עסקים, "רוכלות" הינה- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.

על מנת שלא לפגוע בבעלי עסקים אחרים ומתוך התחשבות בסדר הציבורי, מוסמכת הרשות המקומית (מכוח סעיף 11 ג' לחוק) לקבוע בחוק עזר הוראות בדבר: רישום ודרכי פיקוח, פטור סוגי רוכלות מסוימים מחובת רישוי וכן איסור/ הגבלת סוגי רוכלות בזמנים/ אזורים מסוימים.

אולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים

​במטרה להתמודד עם מפגע הרעש באולמי שמחות ובגני אירועים, קובעות ת​קנות רישוי עסקים (התקן מד- רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו -2006​, וחוק ריש​וי עסקים,​ כי קבלת רישיון או היתר זמני לאולם שמחות, לגן אירועים או לדיסקוטק מחייבת התקנת מד רעש, המודד את עוצמת הרעש במקום ומתריע במידה ועולה על מפלס הרעש שקבע השר לאיכות הסביבה​. התקנות לעניין התקן מד הרעש מתייחסות לאופן התקנתו, מפלס הרעש שעליו יתריע, פרק זמן ההתרעה ועוד.

יש להדגיש כי בסמכותו של השר לאיכות ​הסביבה לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של אולמי שמחות וגני אירועים בהתחשב, בנתונים ובמאפיינים הפיזיים של האולם, לרבות שטח, גובה וקירוי, העשויים להשפיע על עצמת הרעש.

רישוי עסקים לפי סוג עסק

תחום המזון


​על פי חוק רישוי עסקים, עסקים לבתי אוכל, קייטרינג וממכר של מזון זקוקים לקבלת רישיון עסק על מנת לפעול. בהגדרה זו נכללים: מסעדה, קייטרינג, דוכני מזון אולמות אירועים, בתי קפה ,עינוג ציבורי כפי שמגדיר החוק, או ייצרן מזון כמו מפעל מזון  וכל עסק אחר המתבסס על הכנת מזון ומשקאות והגשתו מחוץ למטבח של המבנה בו הוכן.


 


החוק קובע, כי כחלק מתהליך רישוי עסקים, כל עסק מתחום המזון נדרש בנוסף לקבלת רישיון עסק, להוציא רישיון יצרן ממשרד הבריאות​ על מנת לוודא שהציבור מוגן מבחינה בריאותית ותברואתית. כל בקשת רישיון יצרן כפופה לתקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), התשנ"ג- 1993​ ועוברת דרך שתי מחלקות עיקריות במשרד הבריאות: מח' בריאות הסביבה אשר מבצעת בדיקה של תשתיות המבנה (כגון בדיקת מערכת השפכים ומערכת אספקת המים של המפעל),  ומחלקת שירות המזון הבודקת את פונקציות היצור במפעל. 


 


לאחר- מכן, בעל העסק נדרש לעבור תהליך רישוי עסקים מלא דרך הוועדה לרישוי עסקים, מטעם הרשות המקומית שבה מוקם העסק. יש להדגיש כי חברה שאין ברשותה רישיון יצרן, לא תעמוד בהליך רישוי עסקים, ולא תקבל רישיון עסק.


 


תהליך רישוי עסקים בתחום המזון, מצריך פיקוח מתמיד ושוטף אחר בית העסק ופעילותו, וכולל גורמים רבים המפקחים על תהליך ההכנה של המזון, תהליך הובלתו, אחסונו ועוד.  על כן, רצוי לפתוח בהליכי הרישוי, מוקדם ככל שניתן, ולא לחכות עד למועד פתיחתו של העסק. 


 


ענפי הבנייה


​תחום הבנייה הוא תחום רחב ביותר, הכולל: תכנון אדריכלי של המבנה, רישוי המבנה על ידי הרשויות, אישור השטח והכנת הקרקע לבניה, ביצוע העבודה על ידי קבלני הבנייה ובחינת המבנה על ידי חברות בדק בית (לפירוט בנושא היתרי בנייה המונפקים ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה לחץ כאן). רישוי עסקים בתחום זה, מלווה את כלל התהליכים הנזכרים לעיל, במטרה  להגן על  רוכשי המבנים והמבקרים במבנים הציבוריים, מפני קריסה או בנייה בלתי בטוחה.


החל משנת 2005, מחויבים קבלני שיפוצים לעבור תהליך רישוי עסקים ולקבל מהרשויות רישיון עסק כחוק. לשם כך הם יעברו בדיקות ומבחנים בנושאים כגון: יציבות מבנים וקירות, בטיחות, תכנון אדריכלי, תכניות פיתוח שטח, חישובי כמויות וחומרים, כללי עבודה עם חומרים שונים, תקנות הבנייה בישראל ועוד.


 


מקומות לעריכת משחקים


​עסקים של עריכת משחקים (המתקיימים במבנה או מחוץ לבית), מוגדרים בחוק רישוי עסקים כעסקים טעוני רישוי עסקים. במסגרת הפיקוח על עסקים מסוג זה, תתקיים הגבלה למספר המקומות מסוג זה היכולים לפעול באותו אזור, יפוקח מספר הרישיונות למשחקים מסוימים, יוגבל גיל המשתתפים בהתאם לסוגי המשתתפים, יפוקחו פעילויות נוספות אשר יתקיימו באותו אזור, ייבחן סוג המשחק המתאפשר באותו מתחם, ויוגבלו סוגי המשחקים המתאפשרים לקיום במתחם זה. 


עסקי רוכלות


​על פי סעיף 2 א לחוק רישוי עסקים, "רוכלות" הינה- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.


על מנת שלא לפגוע בבעלי עסקים אחרים ומתוך התחשבות בסדר הציבורי, מוסמכת הרשות המקומית (מכוח סעיף 11 ג' לחוק) לקבוע בחוק עזר הוראות בדבר: רישום ודרכי פיקוח, פטור סוגי רוכלות מסוימים מחובת רישוי וכן איסור/ הגבלת סוגי רוכלות בזמנים/ אזורים מסוימים. 


אולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים


​במטרה להתמודד עם מפגע הרעש באולמי שמחות ובגני אירועים, קובעות ת​קנות רישוי עסקים (התקן מד- רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו -2006​, וחוק ריש​וי עסקים,​ כי קבלת רישיון או היתר זמני לאולם שמחות, לגן אירועים או לדיסקוטק מחייבת התקנת מד רעש, המודד את עוצמת הרעש במקום ומתריע במידה ועולה על מפלס הרעש שקבע השר לאיכות הסביבה​.  התקנות לעניין התקן מד הרעש מתייחסות לאופן התקנתו, מפלס הרעש שעליו יתריע, פרק זמן ההתרעה ועוד.


יש להדגיש כי בסמכותו של השר לאיכות ​הסביבה לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של אולמי שמחות וגני אירועים בהתחשב, בנתונים ובמאפיינים הפיזיים של האולם, לרבות שטח, גובה וקירוי, העשויים להשפיע על עצמת הרעש.