אילו רשיונות והיתרים נדרשים להקמה והפעלה של העסק?

באזור זה ננסה לרכז עבורכם את כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים לעסק ולכוון בפעולות הנדרשות מול הרשויות השונות.

1. רישיון עסק

2. תהליך קבלת רישיון העסק

3. רישוי עסקים לפי סוג עסק

4. היתרים מיוחדים הניתנים ע"י הרשות המקומית

5. היתר להעסקת עובדים זרים

6. מדריך להנגשת העסק

רשיונות והיתרים

אילו רשיונות והיתרים נדרשים להקמה והפעלה של העסק?


באזור זה ננסה לרכז עבורכם את כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים לעסק ולכוון בפעולות הנדרשות מול הרשויות השונות.


 


1. רישיון עסק


2. תהליך קבלת רישיון העסק


3. רישוי עסקים לפי סוג עסק


4. היתרים מיוחדים הניתנים ע"י הרשות המקומית


5. היתר להעסקת עובדים זרים


6. מדריך להנגשת העסק