שנה טובה בקניונים וברשתות השיווק: המכירות עלו ב-5.1%

שנה טובה בקניונים וברשתות השיווק: המכירות עלו ב-5.1%

2005 מסתמנת כשנה טובה מאוד לקניונים, לרשתות השיווק ולחנויות הגדולות. המכירות הקמעונאיות ברשתות השיווק ובחנויות עלו מתחילת 2005 ב-5.1%, בניכוי עונתיות, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. וזאת, לאחר עלייה של 4.3% בשנת 2004.


עם זאת, מכירות המזון ברשתות עלו מתחילת השנה בשיעור מתון של 0.9% בלבד, בניכוי עונתיות, לאחר ירידה של 0.3% בשנת 2004 ובשיעור כולל של 2.5% בשנים 2001-2004.


הגידול המתון במכירות המזון, בהמשך לירידה בהיקף המכירות בשנים קודמות, משקף בעיקר מעבר של קונים מהרשתות לשווקים הפתוחים, בהם מחירי מוצרי המזון נמוכים באופן משמעותי.


המכירות של מוצרי הנעלה ברשתות ובחנויות עלו ב-17.3% מתחילת השנה, בהמשך לעלייה חדה של 21.8% בשנת 2004.


המכירות של מוצרי טקסטיל והלבשה עלו מתחילת השנה ב-13%, בהמשך לעלייה של 8.9% בשנה שעברה.


המכירות של מוצרי חשמל ובני-קיימא ברשתות ובחנויות עלו מתחילת השנה ב-10.2%, בהמשך לעלייה של 12.6% בשנה שעברה.


המכירות של כלי-בית ומטבח עלו בתקופה הנזכרת ב-6.6%, בהמשך לעלייה חדה במיוחד, בשיעור כולל של 27.2%, בשנת 2004.


המכירות של מוצרי צריכה אחרים, כולל סיגריות, אלכוהול ומוצרי קוסמטיקה, עלו מתחילת השנה ב-8.1%, לאחר עלייה של 11.9% בשנת 2004 ועלייה כוללת של 17.7% בשנים 2003-2004.


ערך המכירות של דלקים ומוצרי אנרגיה בתחנות הדלק ירד בחודשים ינואר-ספטמבר (הנתון האחרון הידוע) ב-3.2%, לאחר עלייה של 4.6% בערך המכירות בשנת 2004 ועלייה בשיעור כולל של 8% בשנים 2003-2004.