75% מהציבור בישראל תומכים באיסור עישון במסעדות

75% מהציבור בישראל תומכים באיסור עישון במסעדות

75% מהציבור בישראל תומך באיסור עישון במסעדות ובתי קפה – כך עולה מסקר חדש שערכה האגודה למלחמה בסרטן באמצעות מכון המחקר "מותגים". בסקר נמצא קשר בין מקום מגורי המרואיין לבין התמיכה באיסור: התמיכה באיסור גבוהה באזור ירושלים ונמוכה באזור הצפון ובאזור הדרום.


89% מקרב תושבי ירושלים תומכים באיסור, ואילו מקרב תושבי הצפון, רק 67% הביעו תמיכה וכן רק 70% מתושבי הדרום. באשר לתושבי תל אביב, 78% מהם תומכים באיסור על עישון במסעדות ובתי קפה ו-75% מתושבי השרון תומכים באיסור.


באגודה מציינים כי מאז שהתקבל החוק להגבלת עישון במקומות ציבוריים ב-1983, חל שיפור ניכר בתחום בחלק מהמקומות הציבוריים, כגון בתי הקולנוע ובתחבורה הציבורית. ואולם באגודה מציינים שבמקומות ציבוריים כגון מסעדות ובתי קפה, עדיין נדרשת אכיפה נחרצת ונמרצת של החוק.


באחרונה פנה יו"ר האגודה למלחמה בסרטן פרופ' אליעזר רובינזון, לעדי אלדר יו"ר מרכז השלטון המקומי, בעקבות תלונות רבות מצד אזרחים, וביקש ממנו לפעול לאכיפת חוקי הגבלת העישון בכל ערי ישראל.