CKS

CKS

CKS הינו מיזם חברתי- עסקי שמטרתו לקרב את הפריפריות למוקדי הידע (מכללות, אוניברסיטאות ובתי ספר) ולאפשר לידע האיכותי להגיע ביעילות לאלו הרוצים בו. הרשת מציעה ”קמפוס ממוחשב“ – מערך משולב של למידה מרחוק, המבוסס על טכנולוגיה המיושמת בהצלחה במאות מערכות בעולם והוכחה כאמינה ויציבה.