FRUIT OF THE LOOM

FRUIT OF THE LOOM

חברת FRUIT OF THE LOOM הינה החברה הגלובאלית הותיקה בעולם (משנת 1851) להלבשת גברים, נשים וילדים בסוג הלבוש קזואל,בייסיק ותחומים נוספים כגון הלבשה תחתונה, הלבשת ספורט ועוד.


החברה הינה קונגלומרט בקנה מידה גדול מאוד, מעסיקה כ-23,000 עובדים, פעילה בלמעלה מ-50 מדינות בעולם ושולטת בכל אחת מפעילויות הייצור והשיווק של הבגדים.


חברת ידידה החזקות בע"מ ("פרופר"), הנציגה הבלעדית בישראל של החברה הבינלאומית, מונתה כנציגה הרשמית של  FRUIT OF THE LOOM להוביל ולהקים רשת חנויות קונספט ייחודי עבור המותג, תחילה בישראל ולאחר מכן באירופה.


קונספט זה של חברת FRUIT OF THE LOOM האירופאית, מהווה את הבסיס לחנויות החברה. פעילות זו החלה לפני מספר חודשים בישראל וכיום פועלות מספר חנויות מותג.


החברה שוקדת על פיתוח והרחבת רשת המותג בשלב הראשון בישראל. החברה מתכוונת לפתוח סניפים נוספים בבעלות ועל ידי זכיינים. השקעה החל מ-400,000 ₪.