GOLBARY בחרה בשלי גפני

GOLBARY בחרה בשלי גפני

הדוגמנית ואשת העסקים שלי גפני נבחרה לפריזנטורית של רשת האופנה GOLBARY לשנת 2008.גפני נבחרה בעקבות סקרים שערכה החברה בקרב קהל הלקוחות, שציינו כי היא האישה המשמשת עבורם מודל לאשה העכשווית.גפני תשמש כפריזנטורית של GOLBARY בעבור 100 אלף דולר לשנה.