Realty Executives מתרחבת

Realty Executives מתרחבת

רשת "Realty Executives" ישראל, אשר בבעלות שמעון איזנברג וציון בן חיים, מרחיבה את פעילותה בישראל.
רשת "Realty Executives" הינה רשת נדל"ן בינלאומית אשר הוקמה בשנת 1965 בארצות הברית.


כיום פועלת הרשת בלמעלה מ- 10 מדינות שונות ברחבי העולם, לרבות ישראל. הרשת החלה את פעילותה בארץ בראשית 2003.


הרשת החליטה לרכז את עיקר פעילותה במשולש גיאוגרפי: נתניה – ירושלים – ואשדוד והחלה בגיוס זכיינים.


הרשת שמה לעצמה ליעד לפתוח עד סוף שנת 2006 כ- 15 סניפים חדשים.


לדברי מנכ"ל הרשת, יוחאי עוז: "הוחלט לבחור בעיתוי הנוכחי לאור הפעילות ההולכת וגדלה בשוק הדירות יד שניה ובענף הנדל"ן בכלל".