SPICESכלים וטעמים משיקה מותג פרטי

SPICESכלים וטעמים משיקה מותג פרטי

SPICESכלים וטעמים, רשת המרכזים הקולינריים שהושקה בחודש מרץ האחרון, משיקה מותג פרטי חדש של מוצרי מדף קולינריים. היקף ההשקעה בהשקת המותג שישא את שם הרשת נאמד בכ-200 אלף שקל.


בין המוצרים שימותגו בשלב הראשוני: רכז רימונים, תמצית וניל טהור, מדגסקר בורבון, תערובות גרנולה ותערובות תבלינים שונות.


בהקמת המרכזים הראשון והשני של הרשת הושקעו שני מיליון שקל. בשלוש השנים הקרובות יוקמו עוד חמישה מרכזים, כאשר היעד הסופי הוא כ-15 מרכזים בפרישה ארצית.


לדברי היזמים, צפי המחזור הכספי לשנת הפעילות הראשונה הוא כ-12 מיליון שקל.