YOOP

YOOP

YOOP רשת אופנה לצעירות.


הרשת הוקמה בשנת 1990 והינה רשת אופנה צעירה ודינאמית, בעלת קולקציות המיוצרות בסדרות קטנות, המתחלפות ומתעדכנות במהירות כל מספר שבועות. העיצובים הינם ייחודיים ומשקפים את הטרנדים המתחלפים בעולם האופנה הבינלאומי.


הרשת החלה להפעיל חנויות המותג רק בשנים האחרונות והיא מתפתחת במהירות ומונה כיום 22סניפים ברחבי הארץ.


לרשת מיקומים מרכזיים בקניונים המובילים בארץ. גודל הסניפים כ- 70-80 מ"ר, לרשת פדיון למ"ר גבוה מהממוצע בענף.


עד לאחרונה כל חנויות הרשת הופעלו על ידי החברה. על מנת לסייע בהמשך תהליך הצמיחה המהיר של הרשת, החברה שוקלת מתן זכיונות בודדים לחנויות חדשות ולמספר מוגבל מתוך החנויות הקיימות לגורמים שיבחרו וימצאו מתאימים.