דודי בן דוד, עו"ד

20/10/2011

זכיינות כמו תחומים רבים מייצרת קשר או אינטרקציה עם מספר שחקנים בתחום בהם כמובן הרשת המזכה, יועצים עסקיים בזכיינות, ברוקרים המציעים זיכיונות של רשתות שונות לזכיינים פוטנציאליים עורכי דין מומחים בזכיינות ועוד. כל אלה צריכים לעבוד על פי כללי אתיקה.

בדרך כלל הזכיין הפוטנציאלי, אינו בקיא במטריית הזכיינות, ולרוב הוא נמצא בעמדת נחיתות מול הרשת מוכרת הזיכיון. ניצול מעמדו הנחות של הזכיין על ידי הרשת מחד או נציג חיצוני של הרשת מאידך תוך מטרה לשווק זיכיון הינו עוול גדול לזכיין ואף לענף הזכיינות בכללותו.

מבחינה זו האתיקה המקצועית לא יכולה להיחשב כמותרות שאנו בוחרים אם לאמץ או אם לאו, אתיקה מקצועית בזכיינות הינה קריטית ומהווה דרישות כלליות מקצועיות של הנוגעים בזכיינות בכלל. מטרתה של האתיקה בזכיינות היא לנהוג בנאמנות למטרה המקצועית של ענף הזכיינות, מבלי להיקלע לניגוד אינטרסים של הברוקר המוכר את הזיכיונות ומצד שני ולא פחות חשוב ואולי אף יותר, מצד הרשת המזכה המציעה זיכיונות שלה למכירה.

כללי האתיקה בזכיינות הוסדרו בכתיבת ה"קוד האתי לזכיינות" אשר נתקבל בשנת 2005 על ידי המועצה הישראלית לזכיינות של המרכז לקידום זכיינות בישראל. המרכז אשר שם לו למטרה לקדם ולמסד את נושא המסחר ההוגן בין רשתות מזכות לבין זכיינים מציב, בהנחלתו את הקוד האתי לזכיינות, סטנדרט התנהגות ראוי במערכת היחסים בין רשתות מזכות לבין זכיינים.

חשוב לציין כי אין חובה בחוק לרשת מוכרת זיכיון לעבוד על פי הכללים הנהוגים בקוד האתי לזכיינות, כך שלמעשה הקוד האתי הוא מסמך וולנטרי, אשר כל רשת יכולה לקבלו לידיה ולעבוד בהתאם לסטנדרטים הקבועים בו. ניתן להגיד כי רשתות המאמצות את כללי הקוד האתי בזכיינות הינן רשתות מועדפות הלוקחות את נושא הזכיינות ברצינות יותר ורמת הסיכון בהתקשרות מול רשתות אלו נמוך יותר ובהתאם סיכויי ההצלחה של הזכיין גבוהים יותר.

הקוד האתי לזכיינות מסדיר סוגיות מהותיות לפני התקשרות בין רשת מזכה (או נציג חיצוני מטעמה) לזכיין.

מבין דרישות הקוד האתי לזכיינות ניתן למצוא, בין היתר, את ה"מג"ן (מסמכי גילוי נאות) לזכיין" לפי על הרשת לספק לזכיין מידע חיוני להתקשרות שלו. בנוסף מסדיר הקוד האתי לזכיינות את התחייבויותיה של הרשת המזכה בדבר תמיכה והדרכה לזכיין במשך כל תקופת הקשר בין הרשת לזכיין. כך גם, בין היתר, נדרשת הרשת להצהיר כי היא בעלת הזכויות בסימני המסחר ובסימנים מזהים אחרים של הרשת בהם אמור להשתמש הזכיין לצורך ניהול עסקו.

על מנת לאפשר לזכיין לקבל על עצמו מחויבות כלשהי, לאחר שיקבל את מלוא הנתונים לשם כך, על הרשת המזכה להציג לזכיין העתק של "הקוד האתי" ו"המג"ן לזכיין", יחד עם מידע אמין ומדויק לגבי אופן ההתקשרות בין הזכיין והמזכה, זמן סביר מראש, לפני כניסת מערכת היחסים הזאת לתוקף. נקודה מהותית בקוד האתי לזכיינות היא כי הסכם הזיכיון חייב להיות מנוסח ברוח עקרונות הקוד האתי לזכיינות.

אתיקה מקצועית היא דבר חשוב וראשון במעלה, הדבר נכון בעריכת דין, בראיית חשבון, בשוק ההון וחייב להיות נכון גם בזכיינות. הזכיינות מהווה כמחצית מהפעילות הקמעונאית במשק וענף כבד משקל זה חייב להתנהל לפי כללי אתיקה.

המרכז לקידום זכיינות פועל נמרצות למסד את תחום הזכיינות במדינת ישראל. המרכז אוגר מידע אודות רשתות מזכות. במסגרת המידע מנוהלים רישומים אודות התנהלות מסחרית לא הוגנת מצידן של רשתות מזכות ופעילים נוספים בענף. כך למשל, זכיין או אדם שנפגע מהתנהלות לא נאותה של רשאי הוא לפנות למרכז לקידום זכיינות בטופס דיווח ולדווח על כך. המידע שנאסף יכול להוות בסיס לבדיקה מעמיקה של הרשת או של הגורם עליו מתלוננים, בין אם הם חתומים על הקוד האתי בזכיינות ובין אם לאו.

רשתות המעוניינות לאמץ את הקוד האתי לזכיינות רשאיות ליצור קשר עם המרכז לקידום זכיינות על ידי יצירת טופס צור קשר לרשתות. (השירות ללא תשלום).

הקוד האתי בזכיינות של המרכז לקידום זכיינות בישראל מקביל בעקרונותיו לקוד האתי בזכיינות אשר נהוג בארה"ב.