הממונה על ההגבלים לא תנקוט צעדי אכיפה נגד שטראוס-עלית וקופי טו גו

הממונה על ההגבלים לא תנקוט צעדי אכיפה נגד שטראוס-עלית וקופי טו גו

תמורת 300 אלף שקל: הממונה על ההגבלים לא תנקוט צעדי אכיפה נגד שטראוס-עלית וקופי טו גו
התנאי: אם יהיה הסדר בלעדיות בהסכם האספקה בין הצדדים – תוגבל תקופתו לחמש שנים

שטראוס-עלית וקופי טו גו ישלמו לאוצר המדינה 300 אלף שקל ובתמורה לא תנקוט הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, בצעדי אכיפה כלשהם בשל ההסכם שחתמו שני הצדדים לשיתוף פעולה ביניהם.


זאת בתנאי, שאם יהיה הסדר בלעדיות בהסכם האספקה בין שני הצדדים תוגבל תקופתו לחמש שנים. בכך מאושר המיזוג של בין הצדדים וזאת ללא צורך בהכרעה בדיון המתקיים בעניין בבית הדין להגבלים עסקיים. כך עולה מהחלטה שנתנה שופטת בית הדין להגבלים עסקיים, מרים מזרחי שבה אישרה צו מוסכם אליו הגיעו הצדדים.


הממונה הקודם, דרור שטרום, פנה ביוזמתו לחברת שטראוס עלית והציע לה, באוקטובר 2004 להגיע עימו לצו מוסכם אשר במסגרתו תשלם שטראוס עלית לאוצר סכום כסף תמורת אי-הפעלת אמצעי אכיפה, בעניין שיתוף הפעולה שבין קופי טו גו לשטראוס עלית.


שטראוס עלית וקופי טו גו הגישו לממונה בקשה לאישור מיזוג ביניהם, לאחר ששטראוס עלית החליטה לרכוש 26% מחברת קופי טו גו. שטרום טען, כי הרכישה היא מימוש הסכם אופציה שנחתם כבר ב-2002 לרכישת 50% ממניות קופי טו גו. לכן, בעת שביקשו לקבל אישור למיזוג אמר שטרום, כי אישור למיזוג יש לבקש טרם לביצוע המיזוג וכי סמכותו לאשר מיזוגים מתייחסת רק למיזוגים שטרם בוצעו.


לאור האמור סירב שטרום לאשר את המיזוג. במסגרת זו הגישה שטראוס עלית ערעור לבית הדין להגבלים עסקיים, אלא שהערר נמחק בשל חוסר סמכות. בעקבות אותה החלטה עתרה שטראוס עלית לבג"ץ. במהלך הדיון בבג"ץ הציע שטרום לשטראוס עלית, לשלם כופר ובכך להכשיר את המיזוג הלא חוקי בינה לבין קופי טו גו. הממונה טען, כי החברות כבר התמזגו בפועל בשנת 2002 מבלי לקבל אישור.


לאור האמור הוא הודיע כי הוא איננו מוכן לבדוק את הודעת המיזוג שהגישו ב-2004. בהודעתו לבג"ץ ציין שטרום, כי הפרקטיקה הנהוגה בעניין זה היום היא ההגעה לצו מוסכם בהנחה שאין במיזוג חשש תחרותי.


כך למשל ציין שטרום את הצו המוסכם אליו הגיע עם חברות הכבלים שבמסגרתו הם שילמו 600 אלף שקל ולאחר מכן ניתן האישור. כאמור לאחר שהצדדים הגיעו להסכם החליטה השופטת לאשר אותו לאחר שקבעה כי נתח השוק של קופי טו גו זניח ואיננו עולה על 2%.


יצויין כי במסגרת הצו הסכימה שטראוס עלית לא להיות צד להסדר שיתוף פעולה אשר יש לו השפעה על השוק בישראל, אלא אם הסדר שיתוף הפעולה יובא מראש לאישור הממונה.
הסעיף אומר עוד כי הצו הוצא בלא ששטראוס עלית תודה בהפרת הוראות החוק.


קופי טו גו מפעילה מערכות של עגלות מכירה לקפה בבתי החולים ובמוסדות ציבוריים שונים תחת המותג עלית.