The Examiner

זכיינות – לא כל מה שנוצץ זהב

המיתון הכלכלי עורר עניין מחדש בזכיינות. אנשים מובטלים וגמלאים רבים רואים בזכיינות אפשרות מעשית כדי להשיג הצלחה כלכלית. עם זאת אין סיכוי עסקי ללא סיכון. הסיבה העיקרית מדוע אנשים בוחרים בזכיינות היא כדי למזער את הסיכון של כישלון עסקי. זכיינות מציעה מודל מוכח להצלחה עסקית במקרים רבים בהם ניתן לשכפל הצלחה עסקית של אחרים.

עם זאת, חשוב כי זכיינים פוטנציאליים יבצעו מחקר מעמיק לפני רכישת זיכיון. איפה שיש כסף להשקעה, תמיד יהיו אנשים שירצו לגייס אנשים בעלי מוטיבציה כדי להשיג הצלחה כלכלית. זכיינות פופולארית בקרב אנשי צבא, זה טוב מאחר ולאנשי צבא יש מוטיבציה ותכונות מנהיגות וזה מעלה את הסיכויים שלהם להצליח בתור זכיינים, אבל בכל זאת חשוב לנהל ניתוח שוק מתאים. כמו כן צריך להישמר מפני החלטות רגשיות ולחשוב בצורה רציונאלית מאחר ורכישת זיכיון כרוכה בהשקעה גבוהה.

מחקר בתחום הזכיינות שבוצע על ידי קרול טייס, מדגיש את החשיבות של הכנת שיעורי הבית שלך בעת בזמן קבלת ההחלטה להפוך לזכיין.

IFA- איגוד הזכיינות הבינלאומי, הוקם בשנת 1960 כדי לבנות לשמר את הרגולציה בתחום הזכיינות. בשל כך האתר של IFA מומלץ לאנשים אשר שוקלים לרכוש זיכיון, כדאי לקרוא את השאלות הנפוצות וכן את המסמך "מבוא לזכיינות".

זכיינות הינה מודל עסקי מוכח שיכול לעבוד, אבל יחד עם זאת ישנם עסקים בזכיינות שנכשלים גם כן. כדי למקסם את הפוטנציאל להצלחה בזכיינות יש לערוך ניתוח שוק מתאים (בדומה להשקעות בנדל"ן). חייב להיות הון עצמי כדי לממן את המיזם ולכסות את ההוצאות בשלבים הראשוניים. כמו כן, המאפיינים האישיים של הזכיין הם גורמים קריטיים להצלחה או לכישלון של העסק. למרות שמדובר במודל עסקי מוכח הזכיין חייב להיות בעל יכולות ניהול, מוטיבציה, מנהיגות וכישורים יזמות עסקיים.

המאמר תורגם ושוכתב על ידי מיטל כהן, פרנקס-מומחים בזכיינות והמרכז לקידום זכיינות.

The Examiner (2/11) by Shelton Rhodes