מנהל שבעת הכוכבים: אני אבחר את החנויות;

מנהל שבעת הכוכבים: אני אבחר את החנויות;

החלטתו של הממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום, כי הסכמי בלעדיות בין קניון לבין שוכר, מחייבים את אישורו, מתקבלת בענף הנדל"ן כתמוהה ושאינה במקומה.


יו"ר איגוד הקניונים, משה רוזנבלום, אמר כי "אל לו לשטרום להתערב בשיקולי השוק החופשי. אני כמנהל קניון שבעת הכוכבים בהרצליה רשאי לבחור את תמהיל החנויות אצלי בקניון ובהחלטה זו הרגולטור אינו צריך להתערב".


רוזנבלום הוסיף, כי "גם מבחינה פרקטית הדבר אינו ניתן לאכיפה, שכן בעלי הקניונים יימנעו מלרשום בחוזה את המילה בלעדיות, אך לא ניתן לכפות עליהם להשכיר שטח כלשהו לגורם זה או אחר".


נשיא קבוצת עזריאלי, מנחם עינן, אמר בתגובה להחלטה, כי אף על-פי שבקבוצת עזריאלי לא נהוג לתת בלעדיות, הרי שמדובר בשיקולי מסחר טהורים, ושבסופו של דבר, לא ניתן להילחם בשיקולי השוק.


החלטתו של שטרום מתייחסת להסדר בלעדיות שנחתם בין קניון הראל שבמבשרת ציון לבין בנק דיסקונט, הפועל באותו קניון. לדעת שטרום, מדובר בהסדר כובל פסול, אשר לא זכה לאישור על-פי חוק ההגבלים.


שטרום ציין, כי מדובר בקניון היחיד במבשרת ציון, והסדר הבלעדיות יצר חסימה מלאה מפני כניסת בנקים מתחרים לקניון למשך 15 שנים.


החלטתו ניתנה במסגרת "קביעה" לפי חוק ההגבלים העסקיים, והיא מהווה ראיה לכאורה בכל הליך משפטי, ציינה הרשות. היא לא אמרה האם בכוונתה לנקוט בהליכים נגד הקניון או הבנק.


שטרום ציין בהחלטתו, כי חוק ההגבלים העסקיים אינו פוסל לגמרי הסדרי בלעדיות. הוא קובע, כי ככלל, מתן בלעדיות עשוי לעודד כניסתם של עסקים לאיזורים מסחריים בראשית דרכם, במטרה למצב את הקניון בתמהיל עסקים אטרקטיבי.