BDI: ב-2005 הוצאנו 1.9 מיליארד שקל בבתי קפה

BDI: ב-2005 הוצאנו 1.9 מיליארד שקל בבתי קפה

הישראלים ביקרו יותר בבתי קפה בשנת 2005, ובעיקר ברשתות. כך עולה ממחקר מיוחד של קבוצת BDI על ענף בתי הקפה בישראל. מהמחקר עולה, כי סך המכירות בענף בתי הקפה הסתכם בשנת 2005 בכ- 1.9 מיליארד שקלים – גידול של כ-5% לעומת 2004.
כלכלני BDI מציינים כי מספר סניפי הרשתות גדל באופן דרסטי בשנים האחרונות, על חשבון בתי הקפה הפרטיים שרשמו ירידה במספרם. ב-BDI מוסיפים, כי במספרם הכולל של בתי הקפה בישראל לא נרשם שינוי מהותי ומספרם עומד כיום על כ-950.


עוד עולה מן המחקר, כי בשנת 2005 סניפי הרשתות מהווים כחמישית מכלל בתי הקפה בישראל (172 סניפים) – זינוק חד לעומת 2003, אז נאמד נתחם של סניפי הרשתות בכ-10% בלבד מכלל בתי הקפה. בין הסיבות העיקריות להתחזקותן של הרשתות: גודלן של הרשתות, התמקצעות בניהול ובאיכות המוצרים, ניסיון, ידע, מוניטין וגב כלכלי.


על פי הבדיקה, רשת ארומה מובילה במספר הסניפים עם 63, הרחק מאחור קפה ג'ו (25), ארקפה (15), קפה הילל ואילנס' (12 כ"א), ואחריהן לחם ארז, קפה קפה וקופי בין (10 סניפים כ"א). רשתות קטנות יותר הן קפנטו (9 סניפים) ואספרסו בר (6 סניפים)


בית קפה. יושבים יותר בחורף


נתוני המחקר מצביעים על כך, שענף בתי הקפה מושפע באופן ניכר מעונתיות. כך למשל נראה כי בחודשי הקיץ ניכר גידול בהכנסות בתי קפה הממוקמים בקרבת חוף הים או בתי קפה בעלי חצר, ובחודשי החורף ניכרת עלייה בהיקף הפעילות של בתי קפה בקניונים. עוד מוסיפים כלכלני הקבוצה, כי בחודשי החורף רושם הענף גידול של כ-10% בהכנסות, זאת בשל מכירת משקאות חמים.


אורך חיים: 3 שנים


עלות ההקמה הממוצעת של סניף השייך לרשת מוערכת על ידי כלכלני הקבוצה בכ-250 עד כ-350 אלף דולר, כאשר תקופת ההחזר הממוצעת של השקעה זו עומדת על כ-3 שנים. זאת בהשוואה לתקופת ההחזר הממוצעת של השקעה בסניף פרטי העומדת על כ- 4 עד 5 שנים.


בהתאם לתקופת ההחזר המשתנה מבתי הקפה לרשתות, כך גם אורך חייהן של רשתות הקפה בד"כ ארוך מאורך החיים של בתי הקפה הפרטיים.


בשל העובדה שענף בתי הקפה נמצא במצב של תחרות מתמדת ומאופיין בדינאמיות רבה, ובשל ההשקעה הגבוהה בהקמת עסק וזמן החזר ארוך מאוד, אורך חייהם של כמחצית מהעסקים בענף מסתכם בכ-3 שנים בלבד. יתרה מזו, כלכלני BDI בדקו ומצאו, כי כ-16% מהעסקים אינם שורדים מעבר לשנה אחת וכ- 25% בלבד מהעסקים בענף שורדים מעבר לחמש שנים.


ב-BDI צופים, כי רשתות הקפה ימשיכו להתפשט גם בשנת 2006 ומעריכים, כי מספר סניפי הרשתות יגיע בסוף השנה לכ-220 עד 240. עוד מעריכים ב-BDI, כי בתי הקפה צפויים להתחרות לא רק בבתי קפה אחרים, אלא גם במסעדות המשמשות כמקום בילוי.