דודי בן דוד, מנכל במרכז לקידום זכיינות

10/11/2011

רכישת זיכיון של רשת הינה מהלך חשוב וגורלי עם השלכות משמעותיות על עתידו הכלכלי, האישי והמשפחתי של הזכיין הפוטנציאלי. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר ביזם הנמצא בראשית דרכו העסקית.

להלן 10 טיפים בטרם רכישת זיכיון.

1. רכוש זיכיון מרשת שכבר עובדת עם זכיינים קיימים מחד ומפעילה סניפים בבעלותה מאידך. כך גדלים הסיכויים שהרשת הינה רשת מנוסה בסיוע ותמיכה לזכיין וערה לרגישות ולבעייתיות של תפעול סניף.

2. עדיף לקנות זיכיון מרשת אשר עובדת בהתאם לכללים של הקוד האתי בזכיינות של המרכז לקידום זכיינות, רשת כזו מבטיחה סטנדרטים ויחסי מסחר הוגנים בין הרשת והזכיין.

3. מומלץ לערוך תצפיות על סניפים פעילים של הרשת עוד בטרם המשא ומתן איתה. הסתכל על נקודות תורפה בסניפים, והעלה אותן לדיון במשא ומתן עם הרשת.

4. בקש מהרשת לשוחח ולהיפגש עם זכיינים פעילים. בפגישה שאל את הזכיין הפעיל על רמת תמיכת הרשת בו, עד כמה הוא מרוצה מהרשת והאם הוא מרגיש שהוא עשה בחירה נכונה.

5. שאל את הרשת על מחזורי מכירות חודשיים של סניפים פעילים, ברר מהו הרווח הגולמי (הרווח מהמכירות ללא הוצאות הנהלה וכלליות) ומהו הרווח התפעולי, כלומר הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות לפני מס. וודא כי אתה יכול "לחיות" עם שורת רווח כזו והיא מספקת אותך.

6. בקש מהרשת את חוזה הזיכיון עוד קודם המשא ומתן, קרא אותו בעיון רב וסמן נקודות בעייתיות. מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד מומחה בזכיינות. חשוב לציין שלא כל עו"ד מסחרי הינו עו"ד מומחה בזכיינות. חשוב שכל ההסכמות עם הרשת במשא ומתן ייכנסו להסכם הזיכיון.

7. מומלץ לגשש האם מתחרים של הרשת ממנה רוכשים את הזיכיון מתכוונים לפתוח סניפ/ים סמוך/ים לסניף אותו אתה מתכוון לפתוח. אם כן ייתכן כי יש לעשות חשיבה מחודשת או להיערך בהתאם.

8. שאל את הרשת על תוכניות הפיתוח שלה בזמן הקרוב והרחוק, כמה סניפים היא מתעתדת לפתוח והיכן.

9. מומלץ כי לפחות 40% מעלות הקמת הסניף יהיו מהון עצמי של הזכיין ורק היתר מהלוואות. יש לזכור כי בנקים נותנים מטרייה ביום שמש, וביום סגרירי הם רוצים אותה בחזרה.

10. אם אתה לא "שועל עסקים" רצוי כי בכל ההליך של רכישת הזיכיון ילווה אותך יועץ עסקי מומחה בזכיינות שיכווין אותך לגבי בחירת הרשת המתאימה לך ביותר ועד לחתימת עסקה עם הרשת. כך תקטין את הטעויות שאתה עלול לעשות בדרך (ועל טעויות משלמים…) ובמקביל תגדיל את סיכוי ההצלחה.